Træfældning hos Treecut betyder sikkerhed og præcision

Har du træer i haven, på sommerhusgrunden, på plantagen eller omkring din virksomhed, som er blevet alt for store? Måske skygger de, giver gener eller udgør en direkte fare for mennesker og bygninger? Så kan det være nødvendigt at kontakte en kompetent træfælder.  Vi rykker ud over hele Sjælland.

Et træ, der fældes ved roden, rammer jorden og omgivelserne med en ufattelig stor kraft. Vi garanterer, at træet falder lige præcis i den retning, hvor det skal, og ikke kommer bragende ned i en bygning, en bil, legeplads eller lignende.

Forsvarlig fældning af træer

Sikkerheden kommer altid først, og derfor skal du vælge en træfælder med den rette godkendte uddannelse, som bruger sikkert udstyr til alle opgaver. Du kan trygt vælge Mads fra TreeCut, som er uddannet i sikker træfældning, og som har stor erfaring med at fælde meget store træer.

Mads er i stand til at foretage en sikker vurdering af alle opgaver. Eksempelvis kan nogle træer kun fældes oppe fra toppen og skal skæres i mindre bidder.

Præcis og sikker topkapning når pladsen er trang

Du kan også trygt lade Treecut topkappe dit træ, hvis der fx ikke er plads til træfældning på klassisk vis. Topkapning er en metode til træfældning, hvor Mads som professionel topkapper med det helt rette udstyr klatrer op i det pågældende træ og skærer kronen af stykke og stykke. Herefter kan resten af træet fældes ved træets rod. Mads er yderst præcis og erfaren og klarer selv vanskelige opgaver.

Treecut er fuldt forsikret hvis det utænkelige skulle ske!

Lad os fælde dine risikotræer

Træer kan blive syge eller være decideret døende. De kan også være gamle, være angrebet af svamp eller have overgravede rødder, hvilket svækker deres styrke. Risikoen for at de vælter, knækker eller taber grene er højere end normalt, og derfor kan de udgøre en fare for mennesker og bygninger – især hvis de står tæt på offentlige arealer og befærdede områder.

Har du store træer på din grund, er du forpligtet til at føre tilsyn med om de er til fare for andre. Vi er specialister indenfor risikotræer og kommer gerne ud og hjælper med en professionel vurdering af dine træer.

I nogle tilfælde er vi inde og anbefale en træfældning selvom træerne ikke som sådan er syge. Det kan være træer med store sidegrene, som hænger ind over en ejendom eller en farbar vej og udgør en risiko. Det kan også være træer med vanris, som er vildfarne skud på stammer og grene, der er kommet efter en kraftig beskæring eller topkapning. Vanris-skud vokser eksplosivt og er i stor risiko for at knække, da de ikke er stærkt sammengroet med stammen.

Træfældning priser

Prisen på træfældning afhænger altid af opgavens omfang – ikke kun træets størrelse men også placering og tilgængelighed samt de efterfølgende opgaver. Vi rydder altid pænt op efter os, og kan tage alt træet med. Vi kan også tilbyde at skære stammerne ud til brænde og lave grenene til flis.

Mange kan også have brug for stubfræsning efter træfældningen. Det klarer vi også. Besøg siden her

Alle størrelser af træer kan udgøre en risiko, og ingen opgaver er ens. Treecut er fuldt forsikret hvis det utænkelige skulle ske!

Har du brug for kompetent hjælp til træfældning?

Så er du altid meget velkommen til at kontakte træklatrer Mads Enemark på telefon 2227 4229 eller mail treecutdk@gmail.com. Vi er altid klar til at hjælpe med din opgave.