Beskæring med omsorg for dine træer på Sjælland

Beskæring af træer skal gøres med omtanke. Det kan være nødvendigt, hvis træet i haven er blevet for stort og skygger for udsigten eller solen på terrassen. Det kan også være at kronen og grenene  er blevet så omfangsrige, at de generer omgivelserne.

Et træ kan både beskæres i bredde og højde, ligesom det kan tyndes ud nedefra i form af et kroneløft. Ved kroneløft fjernes de nederste grene til en passende højde, så du får et flot træ, der fylder mindre i haven og giver bedre lysindfald.

Vi finder en flot løsning sammen

Lad os sammen lægge en plan for korrekt beskæring af dine træer, så du sikres det flotteste resultat. Vi gør det ofte på en af disse måder:

  • Reducering af kronen både i højden og nedefra.
  • Generel udtynding af grenenes tæthed.
  • Beskæring i bredden af smågrene og kviste.

Du skal være opmærksom på, at en beskåret trækrone også vil reducere røddernes omfang. Derfor er det især vigtigt at beskære store træer, som vokser tæt på bygninger, veje eller andre befærdede arealer, så rødderne ikke når at ’løfte’ noget.

Risikotræer skal ofte fældes

Hvis du har risikotræer på din ejendom, så kan de udgøre en fare for mennesker eller bygninger – fx ved nedfaldne grene under kraftige storme. Risikotræer er syge eller gamle træer, men det kan også være træer, der er beskåret forkert eller som tidligere har fået en topkapning, så deres grene ikke er særlig solide. Her kan træfældning være den bedste løsning. Det hjælper Treecut gerne med at tage stilling til.

Pris på beskæring af træer

Prisen på  at få beskåret dine træer afhænger altid af opgavens omfang – ikke kun træets størrelse men også placering og tilgængelighed samt de efterfølgende opgaver.

Vi rydder altid pænt op efter endt arbejde, og kan tage alle grene med os. Vi kan også tilbyde at skære ud til brænde og flis.

Har du brug for kompetent hjælp til beskæring af dine træer?

Du er altid velkommen til at  kontakte træklatrer Mads Enemark på telefon 2227 4229 eller sende en mail til treecutdk@gmail.com. Vi dækker hele Sjælland.